KINGJIM 『 HITOTOKI CLOCK 』
CREATIVE DIRECTOR
YUTO OGAWA
ART DIRECTOR
RYOSUKE MIYASHITA / MINAMI SAKAGAWA
COPYWRITER
YUTO OGAWA / MAI IWAANA
MOVIE DIRECTOR
MAKOTO KUBOTA
PR PLANNER
MICHIRU MURAKI / ASAKO FUJIMAGARI
ACCOUNT EXECTIVE
TOMOYASU KATAGAI / WENNI SHAO
PRODUCER
KOTA ENDO / TARO MIKAMI

CAMERAMAN
YUTARO TAGAWA
ART MANAGEMENT
KENICHI SASAKI / MIYUKI NAGAO
MUSIC
SATOSHI YOSHITAKE
PROJECT MANAGER
YASUTAKA KUBOTA / MASASHI NARITA
WEB DIRECTOR
YASUYUKI MATSUMARU

TECHNICAL DIRECTOR/PROGRAMER
MOTOKAZU FURUKAWA
WEB DIRECTOR/WEB DESIGNER
MIKI SHIROKURA